International School
for Fitness
and Recreation

Fitness Company
Küldetésnyilatkozat

A Fitness Company egy szellemi és szakmai közösség határozott célokkal és vízióval.

Azon dolgozunk, hogy Magyarországon az emberek minél energikusabban, egészségesebben és örömtelibben élhessék az életüket.

Meggyőződésünk, hogy a testünk, az egészségünk, az energiaszintünk, a fizikai és mentális állapotunk valamint az egzisztenciális lehetőségeink kivétel nélkül mind a tudatunk függvényei. Minél tudatosabban éljük az életet, annál inkább képesek vagyunk kézben tartani az egészségünket, az érzelmeinket, az energetikánkat és a fizikai környezetünket.

Foto_Kuldetes_2023_Weboldalra-600x480.jpg

A Fitness Company Edzőképző küldetése hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország minél jobb hely legyen és ez az emberek általános mentális és fizikai állapotának javításán, emelésén keresztül valósulhat meg.

A hivatásunk, hogy terjesszük és tanítsuk a rendszeres testmozgás örömét és a vele járó felbecsülhetetlen értékű pozitív hatásokat.

A munkánk és hivatásunk, hogy komoly szakmai tudással felvértezett, motivált, az életben célokat kitűzni és megvalósítani képes edzőket képezzünk.

Feladatunknak tekintjük, hogy katalizátorként részt vegyünk abban, hogy az országban sok kis egészségfókuszú sportoló és természetjáró közösség jöjjön létre.

Küldetésünk rámutatni arra, hogy az életünk áldott és örömteli lehet. Ennek a megvalósítása viszont minden egyes ember személyes felelőssége.

Nincs kollektív megváltás, de minden egyes emberben – benned is, bennünk is – végtelen potenciál van a belső átalakulásra.

Ezt a fajta belső munkát, fejlődést és transzformációt szeretnénk a képzéseinkkel, rendezvényeinkkel és programjainkkal támogatni és elősegíteni.

Az edzői tanfolyamainkon szeretnénk átadni mindazt a tudást és tapasztalatot, amelyet az évtizedek során megszereztünk, megéltünk és megvalósítottunk.
Célunk segíteni minden egyes tanulónkat abban, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő nagyszerű edzőt, tanácsadót, sportolót, aki aztán százak és ezrek számára teremt követendő példát.

Ehhez a küldetéshez keresünk partnereket.

Ha úgy érzed, hogy Téged is megérintenek ezek a gondolatok, és Te is szívesen csatlakoznál egy olyan csapathoz akik egy egészségesebb és örömtelibb Magyarországért dolgoznak, szeretettel várunk a tanfolyamainkon és programjainkon.

Pati Nagy Attila
és a Fitness Company Team